Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Michał
Nazwisko: Łusiak
Miejsce urodzenia: Nakło nad Notecią
Data urodzenia: 06-03-1961
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 06.09.1982 w ramach SOR dot. "kolportażu ulotek antypaństwowych na terenie Bydgoszczy". Materiały o sygn. 6049/II zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. W. Łusiaka podejrzanego o niezaprzestanie działalności w zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność" poprzez "sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". IPN By 070/5181 (5713/III)
Akta prokuratorskie Akta dot. W. Łusiaka podejrzanego o niezaprzestanie działalności w zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność" poprzez "sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". 23.11.1982 WPG w Bydgoszczy sporządziła akt oskarżenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta sądowe Akta dot. W. Łusiaka skazanego 28. 02.1983 wyrokiem sądu na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę w wysokości 40 tyś. zł. na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym z powodu "niezaprzestania działalności w zdelegalizowanej NSZZ >S< poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". Wyrokiem Sądu POW Bydgoszcz z 16.08.1983 darowano karę grzywny na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN By 51/213-214.
Akta penitencjarne Akta dot. W. Łusiaka skazanego za niezaprzestanie działalności w zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że "sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". IPN By 233/76 (38/734)
Akta administracyjne Figuruje w rejestrze zastrzeżeń wyjazdów za granicę do WKŚ w okresie od 01.10.1982 do 01.10.1984 z powodu "nie odstąpienia od działalności zawieszonego NSZZ >S< oraz rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Zastrzeżenie wniósł Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy 24.09.1982. IPN By 077/639
Sprawa Obiektowa [SO] Od 07.03.1988 do 27.11.1989 zarejestrowany jako "osoba do SO >Kuźnia<". Materiały zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Pisma i karty dot. udostępnienia i wypożyczenia akt. W dokumentacji pisma z 29.10.1985 - 18.11.1985 dotyczące wypożyczenia akt II-6049 do Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Olsztynie z powodu pozostawania Łusiaka Włodzimierza, pełniącego służbę wojskową w 27 batalionie łączności w Olsztynie, w operacyjnym zainteresowaniu WSW. IPN By 077/964 t. 8 (964/8)
.