Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Ryszard
Nazwisko: Augustyn
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 04-01-1942
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Augustyn figuruje w aktach KM MO Katowice z roku 1982 dot. jego internowania jako przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy WPHW Oddział w Katowicach i jako "organizatora strajków". W tych aktach zanotowano także między innymi, że Mieczysław Augustyn "po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej" i w związku z tym był internowany w okresie od dnia 28 kwietnia do 10 lipca 1982. IPN Ka 043/1051 (40140/II).
Mieczysław Augustyn figuruje jako internowany w aktach więziennych Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu prowadzonych w roku 1982. W tych aktach zapisano między innymi, że Mieczysław Augustyn został internowany w dniu 28 kwietnia 1982, ponieważ "nie zaniechał działalności związkowej w swoim zakładzie pracy po wprowadzeniu stanu wojennego". Zapisano datę zwolnienia ww. z internowania: 10.07.1982. IPN Ka 43/346 (5/82), IPN Ka 42/13 (5/82).
Mieczysław Augustyn występuje w wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego prowadzonym przez Biuro Śledcze MSW w roku 1982 i 1983. IPN BU 01152/34.
.