Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad Zbigniew
Nazwisko: Hejneman
Miejsce urodzenia: Strzelce Opolskie
Data urodzenia: 31-08-1951
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, prowadzona w okresie 18.11.1980 - 04.04.1984 przez Wydział III „A”/Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. Konrad Hejneman pracownik Woj. Szpitala Zespolonego w Łasku został wymieniony jako członek Komitetu Strajkowego w Łasku zawiązanego 26.03.1981, umieszczony na wykazie członków NSZZ „Solidarność” „wrogo ustosunkowanych do ustroju socjalistycznego PRL” oraz osób wytypowanych do akcji krypt. „Jodła”. IPN Ld 020/9 t. 1, 5 (12/IV).
Akta internowania. Internowany na mocy decyzji nr 53 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z dnia 16.12.1981. Podstawą do zatrzymania Konrada Hejnemana była dotychczasowa działalność opozycyjna oraz wrogi stosunek do ustroju PRL. Zwolniony w dniu 09.03.1982 na mocy decyzji nr 27/82 z 27.02.1982. Widnieje w wykazach alfabetycznych osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 053/35 t. 18 (2/25/90), IPN BU 01152/34, IPN BU 01983/29, IPN BU 1460/1.
Akta osobowe internowanego. Internowany w okresie 16.12.1981 - 09.03.1982. W dniu 16.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, 06.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/58 (1/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Student”, nr rej. 4485, prowadzony w okresie 04.03.1982 - 30.09.1982 przez Wydział III KW MO w Sieradzu. Sprawa prowadzona w celu rozpracowania Konrada Hejnemana, podejrzanego o prowadzenie działalności wykraczającej poza zadania związków zawodowych w środowisku służby zdrowia. Sprawę zakończono w związku z „zaniechaniem wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 714/II zniszczono za protokołem brakowania DB-027/90 z dnia 26.01.1990. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 714/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Kingston”, nr rej. 5539, prowadzony w okresie 26.01.1984 - 21.12.1989 przez Grupę III RUSW w Łasku. Sprawa założono w celu inwigilacji Konrada Hejnemana, podejrzanego o prowadzenie działalności antysocjalistycznej. Sprawę zakończono z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 29.12.1989 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Sieradzu pod sygn. 714/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania DB-027/90 z dnia 26.01.1990. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 714/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 06.05.1982 Wydział Paszportów KW MO w Sieradzu wniósł zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych i krajów socjalistycznych o numerze „Z”-47/82, anulowane 17.05.1984. Prawdopodobnie wniesione w związku z działalnością antysocjalistyczną Konrada Hejnemana. 13.06.1984 otrzymał odmowę wydania paszportu. W uzasadnieniu podano, że może opuścić Polskę na stałe. Ponownie odmowę wydania paszportu otrzymał 17.04.1987, po odwołaniu z dnia 16.06.1987 paszport został wydany. IPN Ld 534/25734 (EASI 025734).
.