Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Magierowski
Miejsce urodzenia: Włodzimierz Wołyński
Data urodzenia: 27-09-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 14.10.1980 na ww. założono SOS "Faszysta" pod nr. rej. By 18923, którą ponownie zarejestrowano 07.11.1980 pod nr. rej. By 19038, rozszerzając jej zakres na kolejnych figurantów. Następnie 25.10.1982 ww. przerejestrowany został do SOR "Gama". Materiały SOS "Faszysta" włączono do akt SOR "Gama". Materiały o sygn. 6339/II zniszczono 24.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 25.10.1982 przerejestrowany z SOS "Faszysta" do SOR "Gama" (zarejestrowanej 23.10.1982 pod nr. By 20906) jako członek "nielegalnej struktury, która powstała w celu zorganizowania w bydgoskich zakładach strajku w listopadzie 1982 r. Cel ten nie został osiągnięty, a członkowie grupy zaprzestali zorganizowanej działalności". Materiały o sygn. 6339/II zniszczono 24.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Akta dot. B. Magierowskiego, internowanego na wniosek KWMO Bydgoszcz od 13.12.1981 w ZK Potulice i od 31.03.1982 do 25.06.1982 w OO w Strzebielinku z powodu podejrzenia, iż "może inspirować do fizycznego przeciwstawiania się organom władzy oraz nawoływać do nieprzestrzegania przepisów prawa". Zachował się też wykaz alfabetyczny osób internowanych w stanie wojennym potwierdzający internowanie ww. IPN Gd 159/181, IPN Po 161/1.
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały o krypt. "Gotowość" dot. internowanych z terenu województwa bydgoskiego. Internowany w okresie 13.12.1981 – 25.06.1982 w ZK w Potulicach i w OO w Strzebielinku na podstawie decyzji o internowaniu nr 22/81 z 12.12.1981. W okresie 18.12.1981-28.06.1982 rejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz pod nr. rej. By 19741 jako internowany w Akcji "Jodła". Materiały dołączono do SO krypt. "Gotowość". IPN By 069/1357, t. 3 (1364/IV).
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przede wszystkim przez NSZZ "Solidarność". B. Magierowski figuruje w aktach jako jeden z podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie tychże wydawnictw oraz o udział w dn. 01.05.1983 w nielegalnej manifestacji. 02.05.1986 postanowiono o zatrzymaniu ww. i dokonano przeszukania jego mieszkania. IPN BY 070/5176, t. 1, 2 (5703/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od 20.12.1984 sprawdzany operacyjnie w ramach SOS o krypt. "Wróg" założonej na ww. przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz pod nr. rej. By 23978. Następnie 04.04.1986 przerejestrowany (z zachowaniem powyższego nr. rej.) do SOR "Unia", zarejestrowanej 31.01.1985 pod nr. By 24114 przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz, a następnie 14.04.1989 przejętej przez Insp. 2 WUSW Bydgoszcz. 12.12.1989 z ewidencji wyrejestrowano zarówno ww., jak też SOR "Unia". Materiały zniszczono "we własnym zakresie z uwagi na znikomą wartość operacyjną". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Akta w sprawie o wykroczenie dot. B. Magierowskiego. Ww. został 11.04.1987 zatrzymany w okolicach Dworca Centralnego Warszawa jako "podejrzany o kolportowanie nielegalnych wydawnictw" i poddany rewizji osobistej, która potwierdziła podejrzenie. Osadzony w Areszcie Śledczym na 48 godzin. 13.04.1987 sporządzono wniosek o ukaranie ww. do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Wg meldunku o orzeczeniu Kolegium z tego samego dnia, ukarany grzywną i przepadkiem "dowodów rzeczowych". Do akt dołączono postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie 15.04.1987-15.04.1989, podpisane przez Zastępcę Szefa SUSW oraz Zastępcę Naczelnika Wydz. Śledczego SUSW. Jako powód zastrzeżenia podano opisane wyżej wykroczenie. Zastrzeżenie odwołano 31.08.1987. IPN BU 01326/567 (MF 27/87).
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie przeciwko B. Magierowskiemu obwinionemu o rozpowszechnianie w dn. 25.08.1988 ulotek "zawierających apel o podjęcie akcji strajkowych" na terenie zakładu "Famor" w Bydgoszczy. Wobec ww. orzeczono grzywnę i przepadek ulotek "będących przedmiotem wykroczenia". IPN BY 252/62
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW o pseudonimie "Klimaszewski" (nast. "Działacz") znajdują się doniesienia dotyczące Bolesława Magierowskiego. IPN BY 0085/1509, t. 4 (I-40805)
.