Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zdzisław Edward
Nazwisko: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 07-08-1928
Imię ojca: Edward
Imię matki: Klara
Dodatkowe informacje:

W PZPR od listopada 1952. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej [PW]: najpierw Katedry Hydrauliki i Hydrologii: zastępca asystenta od października 1947, starszy asystent, następnie aspirant od kwietnia 1951, następnie Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej: adiunkt od grudnia 1955, docent od lipca 1961, profesor od października 1967 do 1970. Jednocześnie kierownik zakładu w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym [PIHM] od kwietnia 1957 do 1960, dyrektor PIHM od lutego 1963 do 1966. Uczestnik 7-miesięcznego kursu naukowego w ZSRS w latach 1958–1959. Starszy instruktor w Wydziale Nauki i Oświaty KC PZPR do 1.02.1963 (brak daty objęcia stanowiska). Dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska PW od kwietnia 1970. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 16.05.1969, członek Prezydium od 1971 i sekretarz naukowy w latach 1981-1988.
Źródła: AAN, KC PZPR: Centralna Kartoteka KC, 24908 (Akta osobowe Zdzisława Kaczmarka), XI/1033, k. 202-203, XI/1035, k. 197; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 194, 215, 231.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Uczelniany Politechniki Warszawskiej Warszawa PZPR 01-12-1954 30-11-1955 AP Warszawa, KW PZPR, zał. 3, sygn. 12, 14, b. p.
I Sekretarz Komitet Uczelniany Politechniki Warszawskiej Warszawa PZPR 01-12-1955 30-11-1956 AP Warszawa, KW PZPR, zał. 3, sygn. 14, 16, b. p.
Zastępca Członka Komitet Warszawski Warszawa PZPR 21-01-1956 24-06-1957 AP Warszawa, KW PZPR, 11, k. 106-110; data końcowa oznacza koniec kadencji
Instruktor Wydział Nauki i Oświaty Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-10-1960 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 24908 (Akta osobowe Zdzisława Kaczmarka)
Zastępca Kierownika Wydział Nauki i Oświaty Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-06-1966 30-04-1971 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 24908 (Akta osobowe Zdzisława Kaczmarka)
Członek Komisja Nauki Komitet Centralny Warszawa PZPR 1968 AAN, KC PZPR, XI/1035, k. 197
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Warszawa 24-03-1972 10-1974 AAN, KC PZPR, XI/1035, k. 196; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 194.
Zastępca Przewodniczącego Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów Warszawa 01-1985 11-1988 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 215.
.