Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław Janusz
Nazwisko: Gronowski
Miejsce urodzenia: Trzcianka
Data urodzenia: 05-05-1947
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Dr nauk prawnych. Szkołę średnią ukończył w Koszalinie. W 1965 podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 24.05.1969 otrzymał dyplom i tytuł magistra prawa. We wrześniu 1969 rozpoczął pracę zawodową w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Koszalinie, zajmując kolejno stanowiska: aplikanta, asesora, arbitra, kierownika szkolenia aplikantów i wiceprezesa. Do PZPR wstąpił w 1974. W grudniu 1976 na wspomnianej uczelni uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Z dniem 1.04.1979 został służbowo przeniesiony na głównego specjalistę w Departamencie Orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej w Warszawie. Źródło: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11405 (dawna: CK/VII–2618).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz POP przy Głównej Komisji Arbitrażowej Warszawa PZPR 05-1981 25-11-1983 AAN, KC PZPR, CK XX/11405.
I Sekretarz POP przy Głównej Komisji Arbitrażowej Warszawa PZPR 10-05-1984 16-12-1986 AAN, KC PZPR, CK XX/11405.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany w dniu 29.06.1970 r. przez Wydz. III KWMO w Koszalinie pod numerem 6943 jako kandydat na TW. Zdjęto z ewidencji w dniu 17.10.1972 r.; materiały operacyjne dotyczące tej rejestracji złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO Koszalin pod numerem 14441/I-k, a następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 43/82 (poz. 2193) z 1982 r. Zapis z dziennika rejestracyjnego KWMO/WUSW w Koszalinie, poz. 6943; zapis z dziennika archiwalnego KWMO/WUSW w Koszalinie, sygn. I, poz. 14441; protokół brakowania KWMO/WUSW w Koszalinie, sygn. I, poz. 2193.
Wymieniony figuruje imiennie w aktach SO krypt. „Collegium” zarejestrowanej w dniu 23.09.1970 r. pod nr 11386 przez Wydz. III KWMO Poznań. SO krypt. „Collegium” była prowadzona w okresie 21.09.1970 r. – 22.12.1989 r. przez Wydz. III KWMO Poznań, a następnie Wydz. III-1 KWMO/WUSW Poznań. Sprawa dotyczyła zabezpieczenia operacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiały SO złożono do archiwum w dniu 08.01.1990 r. pod nr. 805/IV. S. Gronowski pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO Koszalin (w tym czasie ww. zamieszkiwał w Koszalinie). Na prośbę tej jednostki SB w dniu 10.07.1970 r. Wydz. III KWMO Poznań przesłał do Wydz. III KWMO Koszalin informacje na temat ww. z okresu jego studiów w Poznaniu, opracowane na podstawie akt osobowych UAM w Poznaniu. Zapis z dziennika rejestracyjnego KWMO/WUSW w Poznaniu, poz. 11386; zapis z inwentarza akt sygn. IV WUSW w Poznaniu, poz. 805; materiały SO krypt. „Collegium” sygn. arch. IPN Po 003/738/1 s. 38-40. W aktach SO krypt. „Collegium” znajdują się także materiały nie odnoszące się bezpośrednio do działań operacyjnych SB dotyczących kontrolowanego obiektu. Najstarsze dokumenty w obrębie tej SO sięgają 23.01.1970 r., podczas gdy sprawa była prowadzona w przedziale czasowym 23.09.1970 r. – 22.12.1989 r.
W 1980 r. „upoważniony przez KSMO w Warszawie do wykonywania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową” do numeru EO-0-4004/80. Karta Mkr-2 (d. E-14/1) z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bu 908/48414 (GU 048414).
.