Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Różan
Nazwisko: Terlecki
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-11-1952
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Gryzelda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Figurant" sprawy SOR "Klan". Dnia 04.11.1982 pismem OMS 00354/85 materiały przekazano do innej jednostki (Wydz. III KWMO Łódź) i zarejestrowano do nr 46491. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z redaktorem biuletynu "Solidarność Ziemi Łódzkiej" A. Terleckim. IPN Ld pf 86/14 t.1 (1345/III)
Akta internowania Internowany w okresie 13.12.1981-09.07.1982 z powodu "zamiaru podjęcia działań bezpośrednio godzących w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL". IPN Ld pf 249/1 t. 13 (1360/III-N)
Akta internowanego Internowany decyzją nr 83. 13.12.1981 umieszczony w ZK Sieradz, następnie 06.01.1982 w ZK Łowicz. 09.07.1982 decyzją nr 150 internowanie uchylono. IPN Ld 24/213
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 10.11.1982 jako "figurant" SOR "Oset". Dnia 30.07.1987 r. zmiana kategorii rozpracowania na KE "Oset". Materiały zdjęto z ewidencji w 01.1990 r. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Meldunek z systemu ESEZO dotyczący negatywnego stosunku do SB w czasie internowania oraz informacja o zamiarach tworzenia struktur "Podziemnej Solidarności" o zasięgu międzyregionalnym przez A. Terleckiego. IPN Ld pf 88/2 t. 2, 5-6 (2890/XA)
Akta śledcze Materiały "osoby ujawniającej się". Dnia 15.09.1983 osadzony w areszcie z powodu działalności od września 1982 w "Międzyregionalnej Komisji Obrony NSZZ "Solidarność" w Łodzi. W jej ramach kolportował pisma "Bez dyktatu" i inne. IPN Ld pf 86/27 t. 3 (1399/III)
Akta administracyjne Występuje w meldunku polityczno-operacyjnym w związku z zaangażowaniem się w opracowywanie statutu "Polskiego Stronnictwa Ludowego-Solidarność". IPN Ld pf 13/440 t. 3 (2921/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR "Ekipa" założonej na środowisko działaczy KPN, w której był członkiem Rady Politycznej. IPN Ld 084/6 t. 1-2 (7867/II)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące A. Terleckiego. IPN Ld 0082/65 t. 3 (45766/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajduje się doniesienie dotyczące A. Terleckiego. IPN Ld 0040/1680 (46113/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące A. Terleckiego. IPN Ld 0082/67 (46585/I)
Teczka kandydata na właściciela LK W teczce znajdują się "omówienia" dotyczące sprawy nr 53822, w których występuje A. Terlecki. IPN Ld 0040/2217 (46687/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu "Z" 2442/86 z dnia 25.07.1986 przez Wydz. III WUSW Łódź do WKŚ do dnia 25.07.1988 z powodu działalności opozycyjnej. Anulowane 17.08.1989. IPN Ld 0161/27107 (EALD 280213)
.