Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Kulesza
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 21-03-1919
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Wedle materiału aktowego: członek PPR od 07.1945, a od 15.12.1948 w PZPR;
1938-1939 kancelista w Fabryce Lilpopa w Warszawie;
1940-1945 robotnik w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Warszawie;
1945-1949 referent, kierownik biura, naczelnik wydziału, dyrektor w Centralnym Zarządzie Przemysłu Metalowego w Min. Przemysłu i Handlu;
1949-1952 z-ca kierownika, nast. kierownik Wydz. Ekonomicznego w Centralnej Radzie Związków Zawodowych;
1952-1955 słuchacz w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR;
1955-1958 sekretarz w Centralnej Radzie Związków Zawodowych, a od 1958 do 1968 wiceprzewodniczący CRZZ;
1957-1972 poseł na Sejm PRL II-V kadencji;
Źródła: AAN KC PZPR CK/6087; AAN KC PZPR XI/1036, k. 38.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 12-1971 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 95, 108, 125.
Przewodniczący Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa 16-12-1968 6-02-1970 AAN KC PZPR CK/6087; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 383.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 06-02-1970 1971 AAN KC PZPR CK/6087; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 383.
Minister Bez Teki Urząd Rady Ministrów Warszawa 22-06-1971 1972 AAN KC PZPR CK/6087; AAN KC PZPR XI/1036, k. 38.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Warszawa 04-1972 05-1975 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 185.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Warszawa 05-1975 07-1980 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 179.