Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Antoni
Nazwisko: Makosz
Miejsce urodzenia: Rybnik
Data urodzenia: 09-09-1952
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zatrzymany przez KMMO Rybnik i internowany. Do dn. 13.12.1981 r. był członkiem NSZZ "Solidarność", w dn. 14.12.1981 r. uczestniczył w strajku w Hucie "Baildon", utrzymywał kontakty ze związkami zawodowymi krajów kapitalistycznych. IPN Ka 230/2853 t. 3 (40629/II), IPN Ka 0169/1626 j. 1-2 (mf 40269/2)
Akta internowanego Akta osobowe internowanego. Karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/459 (21/82), IPN Ka 42/482
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Figurant neguje zdobycze socjalizmu i osiągnięcia naszego kraju. Utrzymuje kontakty z konsulatem francuskim w Krakowie." IPN Ka 0169/1626 j.1-2 (40269/2), IPN Ka 230/2853 t.3 (40629/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Współzałożyciel "Solidarności" w ZSEU w Rybniku oraz członek prezydium Zarządu Regionu. Sprawę zakończono z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". IPN Ka 0169/1626 j.1-2 (40269/2), IPN Ka 230/2853 t.3 (40629/II)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.