Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Włodzimierz Jacenty
Nazwisko: Lejczak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 15-06-1924
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:

Od 24.03.1955 r. w PZPR. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (1949), magister inżynier górnik. W latach 1948 do 1960 pracował w kopalniach: Miechowice, Rokitnica, Mikulczyce, w ostatniej jako naczelny inżynier i dyrektor.
Od 01.06.1965 r. do 12.12.1968 r. wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Od 21.03.1967 do 12.12.1968 Pełnomocnik Rządu ds. Szkód Górniczych
Od 08.04.1976 r. do 31.03.1977 r. prezes Wyższego Urzędu Górniczego i pełnomocnik rządu ds. szkód górniczych.
6.05.1977 r., otrzymał stopień górniczy generalnego dyrektora.
W dniu 27.01.1981 r. wydalony z szeregów PZPR.
Żródła: AAN CK 7302; Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/125, s. 1, 3, 4, 64, dalej ARM 3114/125, s...,.; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 387.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Przewodniczący Zespołu brak danych Komitet Miejski Zabrze PZPR 1961 1965 ARM 3114/125, s. 4.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Warszawa 12-12-1968 23-12-1970 ARM 3114/125, s.1-4, 64.
Minister Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Warszawa 23-12-1970 23-03-1976 AAN CK 7302; ARM 3114/125, s. 1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 387.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-1975 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 146.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 02-1980 AAN CK 7302; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 184.
Minister Ministerstwo Górnictwa Warszawa 31-03-1977 8-10-1980 AAN CK 7302; ARM 3114/125, s. 1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 387.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 2-12-1980 AAN CK 7302; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 210.