Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław Stanisław
Nazwisko: Lesz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 20-05-1911
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: w latach 1930-1938 „Grecki”, „Romański”; w latach 1943-1944 „Józef Kramer”.
Członek KZMP, od 1932 r. w KPP, nast. w PPR, od 15.12.1948 r. w PZPR.
Źródła: AAN KC PZPR CK 7971; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Warszawa 12-1949 03-1950 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 186.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa Warszawa 03-1950 12-1953 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 186
Zastępca Przewodniczącego Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Warszawa 12-1953 12-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 176.
Zastępca Przewodniczącego Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa 01-1957 08-1957 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 177.
Minister Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Warszawa 08-1957 8-12-1965 AAN KC PZPR CK 7971; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 387.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 19-03-1959 04-1964 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 100.
Członek KC Warszawa PZPR 20-06-1964 11-1968 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 387; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 108.
I Zastępca Przewodniczącego - Minister Komitet ds. Nauki i Techniki Warszawa 08-12-1965 11-04-1968 AAN KC PZPR CK 7971; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 387.