Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Tadeusz
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Potworów
Data urodzenia: 18-12-1925
Imię ojca: Edward
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Od 1953 r. w PZPR.
Od 10.1955 r. do 05.1956 r. z-ca dyrektora Departamentu Techniki w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej.
Od 05.1956 r. dyrektor Centralnego Zarządu Budownictwa Komunalnego.
Od 1957 r. do 1961 r. dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej.
Od 1961 r. do 1964 r. dyrektor generalny w Ministerstwie Gospogarki Komunalnej.
Od 21.07.1964 r. do 1968 r. wiceminister Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.
Od 01.1968 r. do 1973 r. przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. st. W-wy.
Od 1969 r. do 1976 r. poseł na Sejm PRL V-VI kadencji.
Od 13.12.1973 r. do 03.1982 r. prezydent m. st. W-wy.
Od 03.1982 r. do 11.1985 r. posekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (w dniu 12.11.1985 r. zniesione zostało Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a tym samym stanowisko podsekretarza stanu).
W 1985 r. pełnomocnik rządu ds. budowy metra w W-wie.
Źródła: AAN CK/VIII-635.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 16-11-1968 12-1975 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 131, 153.
Członek KC Warszawa PZPR 12-12-1975 14-07-1981 AAN CK/VIII-635; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 170, 200.
.