Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Łuczko
Miejsce urodzenia: WŁODAWA
Data urodzenia: 15-09-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola w związku z prezentowaniem "negatywnej postawy społeczno- politycznej" w miejscu pracy, polegającej na głoszeniu krytycznych uwag dotyczących partii i rządu. IPN Sz 0011/203 (5797/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o „udział w nielegalnym zgromadzeniu na Cmentarzu Centralnym przy grobie gen. Litwinowicza.” Mat. o sygn. 12412/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno - ewidencyjnych
Akta administracyjne Meldunki operacyjne Wydziału III wysłane do MSW w okresie od 30.12.1978 do 27.12.1979. F. Łuczko występuje w meldunku z dn. 16.10.1979 jako figurant sprawy „Dren” oraz osoba objęta wcześniej sprawą „Krzyż”. IPN Sz 0012/17 t. 3 (140/IV)
Sprawa Opracyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa wszczęta w związku z wygłoszeniem prelekcji dnia 03.10.1979 dotyczącej kampanii wrześniowej 1939, zawierającej "szereg tez o zabarwieniu antyradzieckim". IPN Sz 0011/203 (5797/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła wywoływania "nastroju niezadowolenia". Mat. o sygn. 14264/II zniszczono 11.10.1989, wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień – październik 1981 r.” W informatorze znajdują się opracowania na temat delegatów na zjazd NSZZ „Solidarność”, w tym Franciszka Łuczko. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
Akta internowania Internowany 13.12.1981 w OO w Goleniowie, a od 11.01.1981 w OO w Wierzchowie Pomorskim jako osoba mogąca "podjąć działalność skierowana przeciwko interesom politycznym PRL". Internowanie uchylono decyzją z 08.07.1982. IPN Sz 0012/367 t. 4 (848/IV)
Akta Internowanego Internowany 13.12.1981 w OO w Goleniowie, a od 11.01.1981 w OO w Wierzchowie Pomorskim jako osoba mogąca "podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL". Internowanie uchylono decyzją z 08.07.1982. IPN Sz 266/111
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła "propagowania wrogich poglądów". Mat. o sygn. 15735/II zniszczono w 1989, wpis na podstwawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały sprawy nie zostały zarchiwizowane, nie zachowały się żadne informacje dotyczące jej charakteru. 15.12.1989 przekwalifikowano na KE. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.