Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teodor
Nazwisko: Harabasz
Miejsce urodzenia: Siedlików
Data urodzenia: 05-04-1936
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Nawoływał do wystąpień "antysocjalistycznych i godzących w jedność sojuszniczą z ZSRR". Aresztowany przez Wydz. II KWMO Częstochowa. Karta depozytowa. IPN Ka 43/179 (2/81), IPN Ka 42/233 (2/81)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww. nie zaniechał działalności związkowej. W dn. 17.10.1982 r. zatrzymany jako organizator akcji protestacyjnej na Jasnej Górze. Aresztowany w dn. 18.10.1982 r. na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Częstochowie. Zwolniony w dn. 25.10.1982 r. IPN Ka 027/612 t. 1-2 (1199/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Powodem założenia KE były kontakty ww. z "Solidarnością". KE zakończono z powodu wyjazdu figuranta za granicę. Materiały o sygn. 2056/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.