Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Paweł
Nazwisko: Jania
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 29-06-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Mariola
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 67/12, zarządzenie z dn. 19.04.2012 dot. Piotra Pawła Janii. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła rozpoczęcia strajku w szczecińskim porcie w 1988 r. IPN Sz 0053/574 (17259/2)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo dotyczyło zorganizowania i kierowania strajkiem w szczecińskim porcie w 1988 r. IPN Sz 0013/461 (15172/III)
Akta prokuratorskie Akta główne i podręczne sprawy dotyczącej zorganizowania i kierowania nielegalnym strajkiem na terenie Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście. W dn. 10.09.1988 Piotrowi Jani postawiono zarzut o to, że „w okresie od 17.08. do 30.09.1988 r. w Szczecinie wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych kierował strajkiem w Zakładach Przeładunków Drobnicowych Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście”. Postanowieniem z dn. 30.11.1988 postępowanie warunkowo umorzono ze względu na „znikomą szkodliwość czynu”. IPN Sz 417/2 t. 1-5 (3 Ds 238/88)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Z pozyskania zrezygnowano z powodu "nieprzydatności do realizacji aktualnych zadań operacyjnych". IPN Sz 0010/3005 (52340/I)
.