Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 24-03-1921
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Od 1946 r. w PPS, od 15.12.1948 r. w PZPR. Inżynier chemik - ukończył Politechnikę Śląską (1949), 1972 r., profesor nadzwyczajny nauk technicznych. Po ukończeniu studiów w przemyśle chemicznym, był m.in. dyrektorem naczelnym Zjednoczenia Przemysłu Chemicznego w Krakowie (1965-1971).
Od 1957 r. do 1972 r. poseł na Sejm PRL II-V kadencji.
W dniu 21.11.1980 r. wydalony z szeregów partii uchwałą Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR.
Źródła: AAN KC PZPR CK 5918; T. Mołdawa, Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, Warszawa 1979; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 406.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Przewodniczącego Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa 02-1971 10-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 177.
Minister Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Warszawa 26-10-1971 21-11-1974 AAN KC PZPR CK 5918; Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, T. Mołdawa, s. 154, 194, 222.
Minister Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Warszawa 21-11-1974 29-12-1980 AAN CK 5918; Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, s. 160, 222.
Członek KC Warszawa PZPR 12-12-1975 15-02-1980 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 171.
.