Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Paliński
Miejsce urodzenia: Jaksonek
Data urodzenia: 04-09-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 05.1948 r. Członek PZPR od 15.12.1948 r. Członek ZWM w Opocznie 05.1946-03.1947. Członek AZWM "Życie" (Akademicki Związek Walki Młodych) w Łodzi. Sekretarz Wydziału Kół Fabrycznych AZWM "Życie" 03.1947-07.1948. Członek ZMP 1949-1950.
Przebieg kariery partyjnej:

W okresie 05.1948-06.1948 dziesiętnik PPR w Łodzi - brak bliższych danych. Dziesiętnik PZPR w Łodzi 12.1948-09.1949 - brak bliższych danych.

Ad 3. Pojawiają się rozbieżności w źródle pomiędzy poszczególnymi dokumentami, co do daty rozpoczęcia i ponownego wyboru w skład Egzekutywy POP PZPR przy Wyższej Szkole Ekonomicznej. Nie dysponując materiałem źródłowymi z tychże posiedzeń przyjęto jako datę 03.1953 wzmiankowaną w opinii podpisanej przez I sekretarza POP PZPR przy tejże uczelni.

Przebieg szkolenia partyjnego:

Słuchacz kursu dla wykładowców podstaw marksizmu w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych 01.1952-10.1952. Asystent/starszy asystent katedry podstaw marksizmu-leninizmu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi - brak bliższych danych. W okresie 01.09.1956-31.08.1957 odbył studia w Moskwie - brak bliższych danych.
Źródło: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10758.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa POP przy Wyższej Szkole Ekonomicznej Łódź PZPR 1950 1951 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10758, k. 23 (charakterystyka z dn. 05.02.1953).
II Sekretarz POP przy Wyższej Szkole Ekonomicznej Łódź PZPR 1951 1951 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10758, k. 19 (ankieta personalna z dn. 03.01.1953), k. 23 (charakterystyka z dn. 05.02.1953), k. 25 (opinia z dn. 26.08.1954).
Członek Egzekutywa POP przy Wyższej Szkole Ekonomicznej Łódź PZPR 03-1953 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10758, k. 19 (ankieta personalna z dn. 03.01.1953), k. 23 (charakterystyka z dn. 05.02.1953), k. 25 (opinia z dn. 26.08.1954).
Starszy Asystent Międzywojewódzka Szkoła PZPR Łódź PZPR 09-1954 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10758, k. 26 (wniosek o zatwierdzenie kandydata na stanowisko), k. 27 (wyciąg z protokółu Nr 36/54 z posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dn. 17.09.1954).
Instruktor Wydział Propagandy Komitet Łódzki Łódź PZPR 01-02-1957 30-04-1959 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10758, k. 1-2 (karta osobowa), k. 31 (wyciąg z protokółu z posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dn. 08.05.1959).
Zastępca Kierownika Wydział Propagandy Komitet Łódzki Łódź PZPR 01-05-1959 15-07-1961 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10758, k. 1-2 (karta osobowa), k. 31 (wyciąg z protokółu z posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dn. 08.05.1959), k. 32 (karta obiegowa zwolnienia z pracy z dn. 12.07.1961).
.