Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Trześniów
Data urodzenia: 09-08-1917
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Od 1945 r. w PPR, od 15.12.1948 r. w PZPR.
Od 23.09.1952 r. dyrektor Biura Wojskowego w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego.
Od 1955 r. do 1959 r. przedstawiciel PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (Moskwa).
Od 1959 r. do 1970 r. I z-ca przewodniczącego Komitetu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Od 07.01.1970 r. do 1971 r. z-ca przedstawiciela Rządu PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (Moskwa).
Od 1976 r. do 1980 r. poseł na Sejm PRL VII kadencji.
Od 22.12.1977 r. do 12.05.1982 r. ambasador nadzwyczajny i pełnomocny PRL w ZSRR.
Źródła: AAN KC PZPR CK 8074; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991,Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Warszawa 01-1953 01-1959 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 200.
Minister Ministerstwo Handlu Zagranicznego Warszawa 13-02-1971 28-03-1972 AAN KC PZPR CK 8074; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 188.
Członek KC Warszawa 11-12-1971 20-07-1981 AAN KC PZPR CK 8074; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 147, 200.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 29-03-1972 22-12-1977 AAN KC PZPR CK 8074; T. Mołdawa, Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, Warszawa 1979, s. 222; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 175.
Minister Ministerstwo Żeglugi Warszawa 06-11-1973 10-04-1974 AAN KC PZPR CK 8074; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 212.
Minister Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Warszawa 10-04-1974 21-11-1974 AAN KC PZPR CK 8074; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 189.
.