Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Wanda
Nazwisko: Nowakowska
Nazwisko rodowe: Łamek
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 15-04-1950
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Wypychowska


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Sprawa dot. "utrzymywania kontaktów z ukrywającymi się działaczami Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk i b. KZ NSZZ >Solidarność<". Mat. o sygn. 102161/II zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowana na podstawie decyzji z dnia 15.05.1982. W uzasadnieniu podano, iż "pozostawienie jej na wolności zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu". IPN Bi 53/118
Akta internowanego Internowana na podstawie decyzji z dnia 31.08.1982, z powodu "uzasadnionego przypuszczenia, że przebywając na wolności naruszy obowiązujacy porządek prawny". IPN Wr 30/1911 (86/82)
Akta internowania Internowana w okresie 20.05.1982-24.07.1982 w OO w Gołdapi i 01.09.1982-07.09.1982 w ZK we Wrocławiu z powodu "naruszania obowiązującego porządku prawnego". IPN Wr 040/993 (IV-3751/861)
Akta prokuratorskie W aktach znajduje się notatka służbowa dot. zawiązania się w marcu 1983 TKZ NSZZ "Solidarność" na terenie Wrocławskich Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex". Wymienia ona osoby wchodzące prawdopodobnie w skład tego komitetu, w tym Irenę Wypychowską, c. Sylwestra, ur. 15.04.1950. IPN Wr 33/562 (2Ds.15/83), t.1
.