Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Cząstka
Miejsce urodzenia: Łapajówka
Data urodzenia: 01-01-1951
Imię ojca: Karol
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Cząstka Henryk internowany był w ośrodkach odosobnienia Uherce i Łupków. IPN-Rz-56/53
Sprawa Obiektowa [SO] Cząstka Henryk występuje (09.02.1982) w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Wici". Sprawa dotyczyła "ochrony operacyjnej" i kontroli działalności Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" RI. IPN-Rz-036/7 (10/IV)
Akta Śledcze Materiały dotyczą postępowania prowadzonego w związku z podejrzeniami o produkcję i kolportaż ulotek przez Henryka Cząstkę. W dniu 28.08.1983 Prokuratura Wojewódzka w Przemyślu umorzyła śledztwo na zasadzie amnestii. IPN-Rz-052/1049 (8046/III)
Akta penitencjarne Cząstka Henryk został tymczasowo aresztowany z powodu istnienia obawy "utrudniania przez podejrzanego postępowania karnego...". W/w podejrzany był o to że "w okresie od marca 1983 do kwietnia 1983 r. w Kisielowie woj. przemyskiego w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL przechowywał znaczne ilości ulotek, papieru maszynowego, matrycę i inne urządzenia służące do produkcji ulotek." IPN-Rz-76/15
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Cząstka Henryk rozpracowywany był w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. "Bibuła", założonej w celu rozpracowania działalności organizacji "Ogólnopolski Komitet Obrony Rolników". IPN-Rz-034/578 (1061/II)
Akta kontrolne Akta kontrolne postępowania śledczego wobec Henryka Cząstki, dotyczącego podejrzeń o "rozdawanie pocztówek opatrzonych w znaki »Solidarności«, »Polski Walczącej« oraz orła w koronie". IPN-Rz-035/130 (131/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Cząstka Henryk objęty został kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Turysta" w związku z działalnością w "Solidarności" na terenie Przeworska. IPN-Rz-034/578 (1061/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. IV KWMO Przemyśl. EAPR 131018
.