Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Liber
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 30-12-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Liber Mieczysław rejestrowany był do Sprawy Obiektowej krypt. "Azymut", sprawa dotyczyła Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-053/65 (244/IV)
Akta internowania Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO z dnia 20.12.1981. "W dniu 14.12.1981 r. zorganizował strajk na terenie Fabryki Maszyn. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pozostając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego i będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa Państwa." IPN-Rz-052/761 (7704/III)
Akta internowanego Internowany w ośrodku odosobnienia Rzeszów Załęże od 20.12.1981 do 26.02.1982. IPN-Rz-52/560, IPN-Rz-52/576b, IPN-Rz-52/163
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Liber Mieczysław po opuszczeniu ośrodka odosobnienia objęty został kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na jego osobę. Materiały ww. włączono do SOS krypt. "Plac". IPN-Rz-044/497 (17707/II) t. 1, 2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące Mieczysława Libera włączono do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Plac", która dotyczyła ujawnienia ulotek "o wrogiej treści", ujawnionych na terenie Leżajska. W dniu 20.03.1984 zmieniono kwalifikację zainteresowania operacyjnego na sprawę operacyjnego rozpracowania. Materiały złożono w archiwum WUSW Rzeszów w dniu 12.05.1987. IPN-Rz-044/497 (17707/II) t. 1, 2
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Liber Mieczysław kontrolowany był w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Konwojent". W dniu 08.09.1988 ww. przerejestrowany został do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Pewni". Sprawa dotyczyła założenia Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Leżajskiej Fabryce Maszyn. IPN-Rz-044/886 (18126/II) t. 1, 2
.