Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Grzegorz
Nazwisko: Rokosz
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 27-10-1956
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Rokosz był rozpracowywany (nr rejestr. 6235) w ramach Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), przemianowanej następnie na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Organizacja" (nr rejestr. 4704) prowadzonej przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w latach 1984-1985 z powodu działalności "w podziemnych strukturach >Solidarności< i kolportowanie nielegalnej literatury". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 530/II. Materiałów o sygn. 530/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wydział Śledczy WUSW w Tarnobrzegu prowadził w roku 1984 przeciwko Tomaszowi Rokosz śledztwo (nr 10/84) w sprawie "przechowywania pisma zawierającego fałszywe wiadomości i ryzy papieru maszynowego". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne. Tomasz Rokosz został tymczasowo aresztowany i osadzony 13.06.1984 w Zakładzie Karnym w Rzeszowie-Załężu w związku z prowadzonym przeciwko niemu śledztwu. Zwolniony z aresztu 26.07.1984. IPN-Rz-53/222.
Tomasz Rokosz figuruje w książce kontroli spraw Wydziału Śledczego WUSW w Tarnobrzegu jako osoba, wobec której Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadziła sprawę nr Ds. 1123/84 dotyczącą bojkotu wyborów i kolportowania ulotek. Śledztwo wszczęto 14.06.1984 i zakończono skierowaniem aktu oskarżenia. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 27.07.1984 umorzył postepowania na podstawie amnestii. IPN RZ 00247/14.
Akta sądowe Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Tomasz Rokosz wraz z innymi osobami był oskarżony o przechowywanie pism i druków "mogących wyrządzić szkodę interesom PRL". Postępowanie umorzono 27.07.1984 na podstawie amnestii. IPN Rz 338/1 (II K 580/84) t. 1-4.
W aktach paszportowych Tomasza Rokosz znajduje się zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Tarnobrzegu. IPN Rz 398/17794 (EATG 017794).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 21 maja 2018 r. dotyczące Tomasza Rokosza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl-Rz 77/18).

.