Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Waldemar
Nazwisko: Sołek
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 24-06-1958
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sołek Jan poddany został kontroli operacyjnej z powodu działalności opozycyjnej w ramach KU NZS przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Materiały przekazano do Samodzielnej Sekcji VI i zarejestrowano do nr 22402. IPN-Rz-044/501 (17712/II)
Akta internowania Internowany dlatego że "w okresie stanu wojennego podejmował próby kontynuowania działalności w NZS, którego działalność została zakazana. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego". IPN-Rz-052/843 (7786/II)
Akta internowanego Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. IPN-Rz-52/377
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Kotwica" - notatka z przeszukania pokoju Jana Sołka w rzeszowskim Domu Studenckim "Laura" 22.08.1982. W/w sprawa dotyczyła akcji ulotkowej na terenie Rzeszowa. IPN-RZ-043/1109 (16954/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na jego osobę, "ekstremalny działacz NZS, członek KU NZS przy WSP w Rzeszowie, współorg. strajku studenckiego (...)". IPN-Rz-044/501 (17712/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sołek Jan występuje w materiałach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Szyna" (od 31.05.1989 do 03.06.1989). Sprawę wszczęto w związku z założeniem Związku Zawodowego "Solidarność" PKP w Przeworsku. IPN-Rz-034/547 (1029/II)
.