Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Brandt
Nazwisko rodowe: Radomska
Miejsce urodzenia: Wojsławice
Data urodzenia: 10-05-1916
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1949-1955 Jadwiga Brandt (z domu Radomska) była rozpracowywana i inwigilowana przez UB z PUBP Chełm i WUBP Lublin ze względu na jej podejrzewane "kontakty z Niemcami" oraz "przynależność do AK" w latach 1941-1945. Akta operacyjne UB dot. ww. rozpracowania zawierają między innymi doniesienia kilku tajnych informatorów UB dot. Jadwigi Brandt i jej rodziny. IPN Lu 09/696 (II/1480).
Jadwiga Brandt figuruje w materiałach administracyjnych UB z PUBP Chełm zatytułowanych "Książka osób zatrzymanych" w roku 1945. W tym wykazie zapisano, że Jadwiga Brandt - urodzona dn. 10 maja 1916 zamieszkała w Wojsławicach i zatrudniona jako "kierowniczka poczty" - została zatrzymana przez PUBP Chełm dnia 28 lipca 1945 w Wojsławicach. W rubryce końcowej tego wykazu osób zatrzymanych zanotowano, że Jadwiga Brandt została następnie "zwolniona" - brak zanotowanej daty zwolnienia ww. osoby z aresztu UB. IPN Lu 052/28 (59/74).
Jadwiga Brandt figuruje w aktach spraw prokuratorskich Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie z lat 1950-1998. IPN Lu 41/315 (II Pa 10).
.