Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Neumann
Miejsce urodzenia: Piaski
Data urodzenia: 30-03-1951


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] „Uleganie wpływom antysocjalistycznym” - sprawa założona na środowisko związane z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność”. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Akta internowanego Internowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Etatowy działacz „Solidarności” na terenie Gostynia, był sekretarzem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Wielkopolskich Hutach Szkła (WHS) w Gostyniu. IPN Ld 33/18 (DE 70).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Wykorzystywanie organizacji społeczno-politycznych i instytucji do prowadzenia negatywnej działalności politycznej. Sprawę zakończono, ponieważ „figurant będzie rozpracowywany w ramach SOR »Szerszeń« nr 11713”. IPN Po 0120/307 (mkf 1020/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 27.09.1988 dorejestrowany do sprawy nr 11713 - „działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-polityczny”. Mat. arch. 1194/II wybrakowano 01.1990. Wpis na podst. zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podejrzewany o kolportaż ulotek w ZPSiUD Gostyń, „ujawniono plakaty o treści antypaństwowej”. Materiały arch. nr 542/II wybrakowano 31.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta kontrolno śledcze Jest jedną z ośmiu osób, na które założono sprawę - kolportaż ulotek w ZPSiUD i WHS w Gostyniu. 13.12.1983, sprawę skierowano z aktem oskarżenia do sądu. Areszt od 02.09.1983 do 05.10.1983 (zmieniono na dozór MO), wyrok z dn. 01.03.1984: 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 30 tys. zł grzywny. IPN Po 033/70; IPN 0121/70 (mkf).
.