Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz Hiacynt
Nazwisko: Pyka
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Data urodzenia: 17-05-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:

Od 1953 r. w PZPR. Wykształcenie: inżynier hutnik Politechnika Śląska Katowice (1958 r.), dr hab. nauk ekonomicznych od 1970 r., prof. nadzwyczajny od 10.04.1974 roku.
Od 1951 r. do 1955 r. robotnik, mistrz odlewni, kierownik w Hucie im. Buczka w Sosnowcu.
W okresie od 12.01.1978 r. do 1980 r. Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Rynku Wewnętrznego.
Od 1972 r. do 12.1980 r. poseł na Sejm PRL VI-VIII kadencji.
W dniu 15.07.1981 r. wykluczony z szeregów partii przez IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR.
Źródła: AAN KC PZPR CK/VII-1249; Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/109, s.1, 21 dalej: ARM 3114/109, s...,. ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Wydział Hutniczy Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1955 1956 AAN KC PZPR CK/VII-1249.
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczny Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1956 1959 AAN KC PZPR CK/VII-1249.
Kierownik Wydział Ekonomiczny Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1959 1964 AAN KC PZPR CK/VII-1249.
I Sekretarz Komitet Miejski Bytom PZPR 1964 1967 AAN KC PZPR CK/VII-1249.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 21-11-1964 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 115.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-11-1964 16-11-1968 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 115, 132.
Ii Sekretarz Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 12-01-1967 1974 AAN KC PZPR CK/VII-1249; ARM 3114/109, s. 2.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968  PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 132
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 6-10-1980 AAN KC PZPR CK/VII-1249; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 148, 201.
I Zastępca Przewodniczącego Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa 19-03-1974 23-10-1975 ARM 3114/109, s. 2, 24.
Wiceprezes Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 23-10-1975 24-08-1980 AAN KC PZPR CK/VII-1249; ARM 3114/109, s. 18, 22.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 24-08-1980 AAN KC PZPR CK/VII-1249; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 220.