Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Zenon
Nazwisko: Smoła
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 22-12-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Józef Smoła złożył w Oddziale IPN w Rzeszowie wyjaśnienia do dot. go materiałów gromadzonych przez organy bezpieczeństwa państwa. Wyjaśnienia oznaczono sygnaturą IPN-Rz-243/2.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Smoła Józef występuje (16.01.1981 do 19.03.1981) w materiałach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. "Płaca" dotyczącej ustalenia przyczyn wzrostu nastroju niezadowolenia pracowników WSK PZL-Rzeszów. Józef Smoła w złożonych wyjaśnieniach zaznaczył, że informacja na jego temat z dnia 16.01.1981 jakoby "wtargnął" do rozgłośni zakładowej, była nieprawdziwa. W rozgłośni był ale po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurnym rozgłośni. IPN-Rz-043/1074 (16831/II) t. 2, IPN-Rz-243/2
Sprawa Obiektowa [SO] Smoła Józef zarejestrowany został (10.02.1981) do sprawy obiektowej krypt. "Delta". Materiały dotyczą zakładu WSK „PZL – Rzeszów”. IPN-Rz-053/13 (325/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W/w występuje (19.08.1981) w materiałach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. "Wiodący" dot. uczestnictwa czterech przedstawicieli KZ NSZZ „Solidarność” WSK PZL – Rzeszów w pracach „Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ »Solidarność« wiodących zakładów pracy”. W załączonych wyjaśnieniach, Józef Smoła zwrócił uwagę, iż kontakty z kurią biskupią (o których mowa w aktach) dotyczyły przygotowań do poświęcenia sztandaru "Solidarności". IPN-Rz-043/1147 (17025/II), IPN-Rz-243/2
Akta internowania Smoła Józef internowany był na wniosek Wydz. V KWMO w Rzeszowie od 13.12.1981 do 29.01.1982. IPN-Rz-052/842 (7785/III), IPN-Rz-243/2
Akta internowanego Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. IPN-Rz-52/560, IPN-Rz-52/576 a, IPN-Rz-52/130
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Smoła Józef występuje (od 21.01.1989 do 05.04.1989) w materiałach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Powrót". Sprawa dotyczyła Komisji Organizacyjnej NSZZ "Solidarność" w WSK PZL Rzeszów. IPN-Rz-044/929 (18170/II)
Sprawa Obiektowa [SO] W/w występuje (04.10.1989) w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Azymut II" dotyczącej działania „nielegalnych” zakładowych organizacji związkowych. IPN Rz 053/30 (294/IV) t. 2
Sprawa Obiektowa [SO] Smoła Józef występuje (20.07.1982) w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Azymut" dotyczącej „operacyjnej ochrony” MKZ NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W uzupełnieniu do informacji na temat niezrealizowania planu rozmów profilaktyczno- ostrzegawczych w tym z Józefem Smołą, ten dodaje że przed opuszczeniem ośrodka odosobnienia nie podpisał tzw. "lojalki". IPN-Rz-053/65 (244/IV), IPN-Rz-243/2
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. V KWMO Rzeszów. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.