Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Kucharski
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 01-01-1946
Imię ojca: Edward
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Kucharski Andrzej występuje (25.10.1980) w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Azymut", dotyczącej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-053/65 (244/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Kucharski kontrolowany był (07.07.1981-25.02.1982) w ramach sprawy obiektowej krypt. "Exbud", dotyczącej kontroli funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych. IPN-RZ-053/19 (312/IV).
Akta internowania Kucharski Andrzej internowany był na wniosek Wydz. V WUSW w Rzeszowie. IPN-Rz-052/758 (7701/III).
Akta internowanego Akta internowanego. IPN-Rz-52/466
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kucharski Andrzej rozpracowywany był (od 25.02.1982) w ramach w/w sprawy. SOR krypt. "Ośmiornica" dotyczyła rozpracowania rzeszowskiego oddziału Solidarności Walczącej. IPN-Rz-044/1106 (18351/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kucharski Andrzej występuje (12.06.1983) w materiałach SOR krypt. "Opór" dotyczącej RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-00163/13 (18344/II) t. I.
Sparawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w występuje (27.07.1982) w materiałach SOR krypt. "Kotwica", sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Rzeszowa. IPN-RZ-043/1109 (16954/II).
Sprawa Operacyjnego rozpracowania [SOR] Kucharski Andrzej występuje (04.05.1983) w materiałach SOR krypt. "Pomnik". Sprawa dotyczyła uczestników manifestacji z dnia 3.05.1983 pod pomnikiem T. Kościuszki w Rzeszowie. IPN-Rz-044/205 (17365/II).
Akta śledcze Materiały dotyczą śledztwa w prowadzonego wobec Andrzeja Kucharskiego z powodu tego, "(...) że brał udział w nieleg. manifestacji i wznosił okrzyki wrogie". Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie umorzyła śledztwo oraz uchyliła tymczasowe aresztowanie. IPN-Rz-052/889 (7855/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Akta dot. Andrzeja Kucharskiego, tymczasowo aresztowanego w związku z prowadzonym wobec niego śledztwem nr 12/S/84. IPN-Rz-53/130.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W aktach SOR krypt. "Pięść" dotyczącej rozpracowania środowiska "Solidarności" w Rzeszowie, znajdują się dokumenty dotyczące Andrzeja Kucharskiego. IPN-Rz-044/1107 (18352/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kucharski Andrzej występuje w materiałach SOR krypt. "Kora". Materiały dotyczą Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników. IPN-Rz-044/793 (18027/II).
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenia wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie. (10.12.1986, 08.07.1989) Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.