Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Mieczysław
Nazwisko: Baran
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Data urodzenia: 19-05-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stefenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Baran Stanisław występuje (10.10.1980-04.05.1984) w materiałach sprawy obiektowej założonej na Zarząd Regionu Płd. Wsch. "Solidarność" w Przemyślu. IPN-Rz-036/12 (15/IV)
Akta internowanego Internowany w OO Uherce na wniosek Wydz. II KWMO w Przemyślu. IPN-Rz-57/47, IPN-Rz-57/492, IPN-Rz-57/497, IPN-Rz-57/496 t. IV
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (od 22.02.1982 do 01.01.1984), wniesione przez Wydz. II KWMO Przemyśl. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Początkowo objęty działaniami akcji krypt. "Klon" (rozmowy ostrzegawcze z działaczami opozycji). Po internowaniu kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na jego osobę. "Był jednym z głównych organizatorów Komitetów Założycielskich NSZZ na terenie Przemyśla internowany w 1981." Materiały zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.