Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Antoni
Nazwisko: Bek
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 25-08-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Bek był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Lach" (nr rej. 18316). Sprawa ta była prowadzona w okresie od 13 września 1977 do 6 stycznia 1978 przez Wydz. III KW MO w Krakowie. Materiały tej sprawy zostały zniszczone w roku 1990. W ewidencji zapisano, że Wiesław Bek był "sprawdzany" z powodu jego "udziału w nielegalnym zgromadzeniu o charakterze antysocjalistycznym". Materiałów o sygn. 14240/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wiesław Bek figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wasale" (nr rejestr. 50269) prowadzonej przez SB z Departamentu III MSW w latach 1977-1987. To rozpracowanie i inwigilacja dotyczyły m.in. kilkudziesięciu członków i aktywistów Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) z sześciu ośrodków akademickich, w tym Wiesława Beka z Krakowa, a także (od września 1980) niektórych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli niektórzy członkowie SKS. IPN BU 0222/701 t. 2 i 4 (54100/II).
Wiesław Bek występuje wraz z 11 innymi osobami w materiale MSW z roku 1977 i 1978 zatytułowanym "Śmierć studenta". Ten materiał to magnetyczna taśma z dźwiękiem do filmu dotyczącego różnych relacji z okoliczności śmierci studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Stanisława Pyjasa. IPN BU 01333/37 (7/D).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 18 października 2021 r. o sygn. Ppl-Rz 649/21 dotyczące Wiesława Antoniego Beka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.