Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Krztoń
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 25-01-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marian Krztoń rozpracowywany był w ramach sprawy o krypt. "Łącznik". W dniu 5.03.1985 zarejestrowany został do SOR krypt. "Koperta". Materiały sprawy zarchiwizowano do numeru 18167/II.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marian Krztoń rozpracowywany był (od 05.03.1985) w ramach SOR krypt. "Koperta". Sprawa dotyczyła „nielegalnej konspiracyjnej grupy NSZZ Solidarność". IPN-Rz-044/926 (18167/II) t. 1, 3
Akta internowania Akta internowania dotyczące M. Krztonia. IPN-Rz-052/826 (7769/III)
Akta internowanego Internowany w OO Uherce od 30.08.1982 do 11.09.1982 na wniosek Wydziału V KWMO w Rzeszowie. IPN-Rz-57/496 t. 10, IPN-Rz-57/497, IPN-Rz-57/363, IPN-Rz-57/492