Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Michaliszyn
Miejsce urodzenia: Chocianów
Data urodzenia: 18-03-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ] / Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany jako osoba zabezpieczona [OZ] do sprawy o krypt. "Żar" założonej "w związku z nastrojem niezadowolenia na tle warunków pracy i płacy w Fabryce Automatów Tokarskich w Chocianowie". IPN Wr 022/412 (443/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Zabezpieczony do SO dot. Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Ponar" w Chocianowie. W KE "Wysoki" znajduje się informacja, że J. Michaliszyn był kontrolowany w ramach SO "Mechanik" w związku z aktywną działalnością w zarządzie zakładowym NSZZ "Solidarność". IPN Wr 037/75 (82/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Prowadzenie m.in. przez J. Michaliszyna konspiracyjnej działalności związkowej na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie. IPN Wr 022/517 (572/II)
Akta internowania Internowany w okresie 14.05.1982-20.09.1982 z powodu "udziału w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 037/166 (174/IV)
Akta internowanego Internowany w okresie 14.05.1982-20.09.1982. IPN Wr 30/476 (184/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna b. wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie. IPN Wr 022/681 (812/II)
Akta paszportowe W KE "Wysoki" zachowało się zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata od 15.05.1982 do odwołania wydane przez Wydz. V KWMO w Legnicy. W uzasadnieniu podano, iż J. Michaliszyn "był aktywnym KZ NSZZ <Solidarność>, pełnił etatowo funkcję przewodniczącego. Po 13.12.1981 nie zaprzestał konspiracyjnej działalności związkowej". W aktach paszportowych zachowało się jedynie podanie o paszport z 1986, który J. Michaliszyn otrzymał. EALG 48813
.