Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Elżbieta
Nazwisko: Barczyk
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 27-05-1953
Imię ojca: Marian
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Joanna Barczyk, wówczas studentka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, figuruje w zapisach ewidencyjnych i kartotecznych SB z Wydz. III KW MO w Krakowie z lat 1977-1980. Te rejestracje i zapisy SB dotyczą przede wszystkim "aktywnej działalności" Joanny Barczyk w Studenckim Komitecie Solidarności (SKS), prowadzenia "wrogiej propagandy", kolportowania przez ww. "antysocjalistycznych materiałów" itp. Figuruje także w zapisach ewidencyjnych i kartotecznych SB z Wydz. III KW MO w Katowicach z lat 1980-ch (jako Joanna Barczyk - Chmielowiec) oraz Departamentu III MSW z lat 1977-1989 - między innymi "z uwagi na działalność w nielegalnych strukturach" NSZZ "Solidarność" w Zabrzu w latach 1981-1989 oraz z powodu kolportowania przez ww. bezdebitowej "nielegalnej literatury" i prowadzenia innej "działalności antypaństwowej". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Joanna Barczyk była inwigilowana przez SB z Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Joanna" (nr rejestr. 18080) prowadzonej w okresie od 21 marca 1977 do 10 kwietnia 1979. Sprawa ta dotyczyła "aktywnej działalności" Joanny Barczyk w Studenckim Komitecie Solidarności (SKS) oraz "wrogiej propagandy" uprawianej w latach 1977-1978 przez ww. i grupę innych studentów. Akta tej sprawy złożono do archiwum pod sygn. 14517/II. Akta o sygn. 14517/II zostały zniszczone. Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjno-kartoteczną.
Joanna Barczyk figuruje wraz z 8 innymi osobami w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Alfa" (nr rej. 19401) prowadzonej przez SB z Wydz. III KW MO w Krakowie w latach 1977-1981. Sprawa ta dotyczyła rozpracowania "wrogiej działalności" ww. studentki oraz innych studentów działających w Studenckim Komitecie Solidarności (SKS) w latach 1977-1980. Akta tej sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 15827/II. IPN Kr 010/12075 (15827/II).
Joanna Barczyk figuruje w aktach kontrolnych śledztwa SB z KW MO w Krakowie w sprawie "rozpowszechniania na terenie Krakowa" w latach 1977-1981 "nielegalnych" pism, druków ulotnych, odezw i innych wydawnictw. Ww. i inni studenci byli podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 271 w zw. z art. 273 § 2 kodeksu karnego i z art. 6a dekretu z dn. 5 lipca 1946. IPN Kr 07/5304 t. 1 (5617/III).
Joanna Barczyk występuje wraz z 382 innymi osobami w materiałach Departamentu III MSW z lat 1977-1980 opisanych jako "Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności". Ta kartoteka zawiera dane studentów i działaczy SKS z następujących ośrodków akademickich: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław. W tej kartotece zapisano m.in., że Joanna Barczyk to "organizator i aktywna działaczka krakowskiego SKS-u. Rzecznik tego SKS-u. Uczestnik prowokacji krakowskiej i nielegalnych zgromadzeń i wykładów >LU< [Latającego Uniwersytetu]. Kolporter antysocjalistycznych materiałów". IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
Joanna Barczyk występuje wraz z kilkuset innymi osobami w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z roku 1977 zatytułowanych "Opozycja antykomunistyczna". Teczka tych akt i meldunków SB z wielu miast zawiera między innymi notatki i informacje zatytułowane: "Aktualne zagrożenia ze strony elementów antysocjalistycznych" (z dnia 25.04.1977 r.), "Sytuacja polityczno-operacyjna w okresie przed 1 maja 1977 r." (z kolejnych dni 26-29 kwietnia 1977 r.), "Informacja dot. nowych inicjatyw elementów antysocjalistycznych" z dnia 2.11.1977 r. itp. IPN BU 0296/210 t. 1 (KS/4/1020).
Joanna Barczyk występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wasale" (nr rejestr. 50269) prowadzonej przez SB z Departamentu III MSW w latach 1977-1987. To rozpracowanie i inwigilacja dotyczyły aktywistów Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) z sześciu ośrodków akademickich, w tym Joanny Barczyk, a także (od września 1980 r.) niektórych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli niektórzy członkowie SKS. IPN BU 0222/701 t. 2 (54100/II).
Joanna Barczyk od dnia 3 kwietnia 1986 była operacyjnie kontrolowana przez SB z pionu III RUSW w Zabrzu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Plastyk" (nr rejestr. 61203) z powodu działalności w konspiracyjnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Zabrzu w latach 1985-1989 oraz kolportowania przez ww. bezdebitowej "nielegalnej literatury". Tę inwigilację i operacyjną kontrolę Joanny Barczyk zakończono dn. 12.12.1989, a materiały z tym związane zarchiwizowano pod sygn. 43885/II. IPN Ka 048/730 (43885/II), IPN Ka 230/2954 (43885/II).
Joanna Barczyk figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Odważny" (nr rejestr. 51287) prowadzonej w latach 1982-1989 przez Wydziału V-2 KW MO/ WUSW w Katowicach i KM MO/ MUSW w Zabrzu. Ta sprawa dot. operacyjnej kontroli byłych członków NSZZ "Solidarność" i KPN (w tym Joanny Barczyk) jako "podejrzanych o kolportowanie materiałów bezdebitowych" i o "prowadzenie nielegalnej działalności" na terenie Zabrza w latach 1981-1989. IPN Ka 048/810 t. 1-2 (43966/II).
.