Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Hanna
Nazwisko: Lakwa
Nazwisko rodowe: Mierzwa
Miejsce urodzenia: Opole
Data urodzenia: 25-02-1963
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Sprawa wszczęta 26.02.1982, dot. nielegalnej organizacji "Wolność i Niepodległość", której M. Lakwa pomagała czynnie, m.in. haftując sztandar, na który składano przysięgę. IPN Wr 065/811 (11738/2 mkf)
Akta śledcze Dot. udziału w nielegalnym związku "Wolność i Niepodległość" oraz produkcji i kolportażu wrogich ulotek. IPN Wr 066/65 (2232/3 mkf)
Akta prokuratorskie Akta dot. uczestnictwa w nielegalnej organizacji "Wolność i Niepodległość" (produkcja i kolportaż ulotek). 19.05.1982 sprawę wraz z aktem oskarżenia przekazano do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu [znaczna część materiałów prokuratorskich zachowała się w aktach sądowych]. Materiałów o sygn. PgSl-II-36/82 brak - wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta sądowe Akta dot. uczestnictwa w nielegalnej organizacji "Wolność i Niepodległość", sporządzania i kolportażu wrogich ulotek. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 12.07.1982 r. postępowanie umorzono. IPN Wr 101/6718-6725 (SoW 1054/82)
.