Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Edwin
Nazwisko: Ossowski
Miejsce urodzenia: Skarszewy
Data urodzenia: 08-02-1958
Imię ojca: Edwin
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dot. przygotowania i przeprowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Nazwisko Jana Ossowskiego widnieje na liście osób przewidzianych do rozmów ostrzegawczych w wypadku poważnego zagrożenia porządku. IPN Gd 340/2 t. 1, k. 80. 134 (911/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz założony na Ossowski Jan, dot. "nielegalnej propagandy politycznej". W trakcie prowadzenia sprawy nie stwierdzono nielegalnej działalności. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
.