Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Borowy
Miejsce urodzenia: Tarnogród
Data urodzenia: 29-10-1954
Imię ojca: Marian
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Borowy, w latach 1980-tych inżynier elektryk, kierownik wydziału i wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego "Mewa" w Biłgoraju, figuruje jako internowany w tzw. aktach osobowych internowanego. Akta te były prowadzone w grudniu 1981 i w roku 1982 w kolejnych więzieniach i "ośrodkach odosobnienia", w których przebywał ww., w tym przez Zakład Karny w Kwidzynie i Zakład Karny w Krasnymstawie. W tych aktach zapisano między innymi, że Zbigniew Borowy został internowany dn. 13.12.1981 i zwolniony z internowania dn. 20.10.1982. Sygn. IPN Gd 162/226 (225/10/82).
Zbigniew Borowy w 1984 roku został zarejestrowany pod nr. 9752 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Znienawidzony" (nr rej. 7549). Sprawa założona 14 stycznia 1983 była prowadzona przez SB z Pionu V RUSW Biłgoraj i SB z Wydz. V KW MO w Zamościu w latach 1983-1989 i dotyczyła przede wszystkim b. przewodniczącego MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Biłgorajska Mariana Jagusiewicza. Zbigniew Borowy figuruje w obszernym "kwestionariuszu osoby rozpracowywanej", gdzie zapisano m.in., że jego działalność w NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1983 "charakteryzowała się wrogim stosunkiem do ustroju socjalistycznego" i ww. "negował zasadność istnienia ustroju socjalistycznego". Prowadzenie tej sprawy i inwigilacji działaczy "S" zakończono dn. 30 kwietnia 1989. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2381/II. IPN Lu 077/823 (2381/II).
.