Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bachanek
Miejsce urodzenia: Mireń
Data urodzenia: 11-12-1944
Imię ojca: Józef
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratorskie nr ppl/Lu-328/11 z dn. 30.03.2012 r. dotyczące Kazimierza Bachanka - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdąTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie nielegalnej działalności w ramach Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w WSK Świdnik. Dn. 8.03.1984 K. Bachanek został tymczasowo aresztowany z powodu tego, że "w czasie od 13 grudnia 1981 r. do 13 stycznia 1984 r. w Świdniku (...) wykonując czynności kierownicze w zawieszonym, a następnie rozwiązanym Związku NSZZ >Solidarność< rozpowszechniał wydawnictwa tego Związku zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". Dn. 24.07.1984 Prokuratura Rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo na mocy ustawy o amnestii. Akta i mikrofilm wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 057/90 z dn. 11.01.1990. Akta o sygn. III/14892 i mf 14892/3 zniszczono, wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany dn. 8.03.1984 na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Lublinie z dn. 8.03.1984 w ramach prowadzonego postępowania Ds 58/84/S. Dn. 5.04.1984 przeniesiony do AŚ w Rzeszowie i dn. 13.07.1984 z powrotem do AŚ w Lublinie. Zwolniony dn. 24.07.1984. IPN Lu 23/35 (34/VII/84)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w WSK Świdnik, a następnie jako działacz NSZZ "Solidarność" w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet" w Lublinie. Dn. 12.01.1988 kwestionariusz przekazano do Wydz. V WUSW w Lublinie. Dn. 25.08.1989 kontrolę zakończono. IPN Lu-020/842 (II/11658)
Akta paszportowe W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-3621/84/A wydane przez Wydz. Śledczy WUSW Lublin na okres od 6.02.1984 do 2.05.1986. W 1985 roku dwukrotnie odmówiono wydania paszportu. IPN Lu 0307/16706 (EALU 24017)
.