Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Myśliwiec
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 14-09-1960
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Występuje w aktach prokuratorskich innej osoby, materiały dotyczą druku nielegalnych ulotek. IPN-Rz-39/45 (Ds 46/85)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna w związku z "nielegalną propagandą polityczną w ramach uczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS Filia UMCS w Rzeszowie." IPN-Rz-044/983 (18226/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na inną osobę, w związku z posiadaniem nielegalnych ulotek. IPN-RZ-044/679 (17908/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna z powodu działalności konspiracyjnej w ramach NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-044/914 (18155/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata, z powodu działalności w NSZZ "Solidarność", kolportażu "nielegalnych wydawnictw" oraz podejrzeń o ewentualną szkodliwą działalność wobec PRL po wyjeździe za granicę. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.