Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Pająk
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 11-07-1951
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mirosław Pająk rozpracowywany w ramach SOR "Protest". 24.10.1980 przerejestrowany do SOR "Wściekły". Materiałów o sygn. II-706 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mirosław Pająk zarejestrowany pod nr 4953 był rozpracowywany początkowo w ramach SOR "Protest" następnie SOR "Wściekły", jako inspirator strajków w WPK wrogo nastawiony do ustroju socjalistycznego PRL. Rozpracowanie zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiałów o sygn. II-420 wybrakowano w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy internowania przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. Ww. figuruje na liście osób internowanych do OO Strzebielinek, ponieważ "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Nie został internowany, gdyż przebywał za granicą. IPN Gd 002/35 t. 1, 3 (IV-50/1; IV-50/3)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. operacyjnej ochrony działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W/w był członkiem NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku. Wchodził w skład delegacji udającej się na rozmowy z Krajową Komisją Porozumiewawczą. IPN Gd 003/166 t.5 (IV-185)
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą przewożenia nielegalnych wydawnictw celem rozpowszechniania ich na terenie miasta Słupska. Dn. 18 i 29.04.1983 dokonano przeszukania mieszkania w/w, dn. 10 i 20.05.1983 był przesłuchiwany. IPN Gd 012/57 (III-91)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. "działań mających na celu wywołanie niepokojów publicznych" na terenie Słupska związanych z obchodami 40 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W/w widnieje jako jeden z organizatorów tych obchodów i jako członek tworzącej się organizacji opozycyjnej. Postępowanie zawieszono. IPN Gd 012/76 t.1,2 (III-116 t. 1,2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Pająk Mirosław rozpracowywany w ramach KE, 22.12.1984 przerejestrowany do SOR "Struktura 84" nr 8879. Materiały o sygn. II-940 wybrakowano w 1989. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mirosław Pająk przerejestrowany 22.12.1984 z KE "Wściekły" (nr 6200) do SOR "Struktura 84" drukował i organizował kolportaż nielegalnego wydawnictwa pt. "Komunikat". Rozpracowanie zakończono z powodu przekazania sprawy do prokuratora, który ją umorzył. Materiały przekazano do archiwum dn. 28.09.1987. Materiały o sygn. II-940 wybrakowano. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno - ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Akcja dotyczy ujawnienia i rozwiązania nielegalnych grup i struktur. W/w figuruje na wykazie "osób proponowanych do objęcia rozmowami profilaktyczno- ostrzegawczymi" i dn. 11.09.1986 przeprowadzono z nim taką rozmowę. IPN Gd 002/34 (IV-49)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdu "do wszystkich krajów świata" przez okres 10.05.1985 do 05.05.1987 wprowadzone przez Wydz. V WUSW Słupsk.
.