Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Antoni
Nazwisko: Buszko
Miejsce urodzenia: Jasień
Data urodzenia: 24-01-1950
Imię ojca: Maurycy
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. działalności „Konińskiego Klubu Katolików”. IPN Po 0055/20 (22/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę założono dnia 7.11.1980 r., dot. „ochrony” załóg zakładów pracy skupionych w MKZ NSZZ „Solidarność”. IPN Po 0055/21 (23/IV)
Akta internowanego Zatrzymany na podstawie decyzji z 13.12.1981 przez KWMO Konin, w związku z „działalnością godzącą w podstawowe interesy państwa”. Osadzony w ośrodku Mielęcin-Włocławek, od 03.08.1982 w Kwidzynie. Zwolniony z internowania po uchyleniu decyzji w dniu 08.12.1982. IPN GD 162/289 (289/12/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Wroga działalność w środowiskach aktywist[ów] ruchu związkowego”. Materiały archiwalne nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona dnia 26.03.1984 r., dot. „sabotażu i dywersji aktywistów ruchu związkowego b. »S« w Koninie.” IPN Po 035/1284/1,2,3 (1435/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. „ochrony struktur związkowych woj. konińskiego”. IPN Po 0055/45/45 (47/IV)
.