Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Zamościński
Miejsce urodzenia: GDAŃSK
Data urodzenia: 13-02-1957
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] K. Zamościński został zarejestrowany w związku z działalnością w „nielegalnym wydawnictwie” im. Konstytucji 3 Maja. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał „wrogiej” działalności. W dniach 01 – 03 maja 1982 uczestniczył w „antypaństwowych” akcjach na terenie Warszawy. Materiałów o sygn. 51874/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Ww. był podejrzany o sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie „nielegalnych druków o antypaństwowych treściach" w okresie od stycznia do maja 1982. Internowany 10.05.1982, 13.05.1982 tymczasowo aresztowany, zwolniony 19.07.1982. Ze względu na brak dostatecznych dowodów winy śledztwo przeciwko jego osobie zostało umorzone 10.08.1982. Materiałów o sygn. 7800/III brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Materiały z postępowania przygotowawczego podejrzanego K. Zamościńskiego, zaangażowanego w „antypaństwową” działalność (w okresie od stycznia do maja 1982 sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie „nielegalnych druków o antypaństwowych treściach"). IPN 960/457
.