Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Dubrawski
Miejsce urodzenia: Adamów, pow. lidzki
Data urodzenia: 01-05-1926
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Używał konspiracyjnych nazwisk: Józef Mickiewicz, Henryk Wojciechowicz, Józef Kuglewicz i Stefan Zaludziewik.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Poszukiwany przez UB jako dowódca oddziału ROAK w powiecie gostynińskim. Aresztowany 28.08.1950 w Szczecinie przez MO. Przekazany 6.09.1950 do PUBP w Gostyninie, następnie 21.09.1950 do WUBP w Warszawie. Skazany 30.12.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, zamienioną po zastosowaniu amnestii na 15 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN BU 0207/5599 (16200/III)
Materiały ewidencyjne Odnotowany w Księdze Głównej Więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach. Przybył 13.02.1951, przeniesiony 15.07.1955. IPN Po 3/65
Materiały ewidencyjne Odnotowany w kartotece pomocniczej Biura „C” MSW obejmującej członków organizacji politycznych po 1945 r. jako członek ROAK ps. „Iskra”. Wedle informacji z tej kartoteki od 1942 r. pod ps. „Lis” był uczestnikiem konspiracji w powiecie lidzkim i w 1944 r. został rozbrojony wraz z innymi żołnierzami AK. Od 1945 r. ponownie działał w podziemiu, był członkiem oddziału „Brzozy” i brał udział w walkach przeciwko Sowietom. Zagrożony aresztowaniem, w marcu 1946 r. wyjechał do Polski pod nazwiskiem Józef Mickiewicz. W czerwcu 1946 r. na terenie powiatu gostynińskiego zorganizował 16 osobowy oddział ROAK, który przeprowadził 22 akcje zbrojne przeciwko komunistycznej władzy. Od końca tego roku ukrywał się pod różnymi nazwiskami. W grudniu 1946 r. zatrzymany, ale zwolniony z braku dowodów winy (zapewne nie został rozpoznany). Aresztowany 27.08.1950 w Szczecinie i przekazany do PUBP w Gostyninie. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Odnotowany w kartotece skazanych. Przybył 20.06.1956 do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie z więzienia w Sieradzu. Objęty amnestią z 27.04.1956 zwolniony warunkowo z więzienia 26.07.1957. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Opracowanie historyczne Wymieniony w opracowaniu Wydziału „C” KWMO w Olsztynie z 1980 r. jako dowódca oddziału ROAK działającego w 1946 r. w pow. gostynińskim. Nie został zidentyfikowany i występuje jako Józef Michniewicz ps. „Lis”. Wedle opracowania opartego na aktach o sygnaturze 1121/III oddział liczył 6 osób i jego członkowie zbierali się przed akcjami na odprawie w mieszkaniu dowódcy, który wydawał im przechowywaną u siebie broń. IPN BU 0182/157, t. 2