Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Jadwiga
Nazwisko: Boduch-Kulińska
Nazwisko rodowe: Boduch
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 29-04-1939
Imię ojca: Robert
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania ww., która jako aktywna działaczka i wiceprzewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej została internowana 19.12.1981 (zatrzymana 18.12.1981). Zwolniona 25.03.1982 na mocy decyzji nr 727/82 o uchyleniu internowania. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38576/II, materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 38576/2). IPN Ka 0169/1202 (38576/2) mikrofilm.
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., która od 19.12.1981 przebywała w Zakładzie Karnym w Lublińcu, a od 22.01.1982 w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. W dniu 24.01.1982 przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Zwolniona 25.03.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 727/82. IPN Sz 264/49 (8/82).
Anna Boduch-Kulińska, jako osoba podejrzana o „prowadzenie działalności antypaństwowej” była inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Poradnia” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 01.04.1986 pod nr. rej. KA 61192 i prowadzonej przez Grupę III MUSW Ruda Śląska. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że ww. w miejscu pracy „poddaje krytyce większość decyzji rządowych przede wszystkim związanych z polityką cenową i reformą gospodarczą” oraz „wydaje opinie o nieudolności kierownictw poszczególnych resortów”. Celem KE była kontrola zachowania ww., rozpoznanie kontaktów oraz „rozpracowanie zakresu negatywnego oddziaływania w środowisku rudzkiej służby zdrowia”. W związku z prowadzoną sprawą Anna Boduch-Kulińska była kontrolowana przez osobowe źródła informacji (OZI), a 25.03.1988 przeprowadzono z ww. rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. KE krypt. „Poradnia” zakończono 21.04.1989 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 38576/II, materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 38576/2). IPN Ka 0169/1202 (38576/2) mikrofilm.
Posiadała zastrzeżenie wyjazdu za granicę (Z-I-891/84) obejmujące wszystkie kraje świata. Zastrzeżenie zostało wniesione 19.03.1982, a anulowane 02.05.1984. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.