Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Wydmański
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 11-12-1959
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Uczestnik zajść ulicznych w dniu 31.08.1982 na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zainspirowanych przez RKW NSZZ >Solidarność<”. Materiały o sygn.625/II zniszczono 15.01.1990 - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa "Od początku 1984 r. do sierpnia 1985 r. uczestniczył w redagowaniu, drukowaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw pt. >Feniks<, >Solidarność Stilonowska< i innych w celu wywołania niepokoju publicznego”. Materiały o sygn. 166/III zniszczono 08.01.1990 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta dochodzeniowo-śledcze Kolportaż i druk nielegalnych wydawnictw pt. „Feniks”, „Szaniec” Solidarność Stilonowa" i innych. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.12.1985 r. zostały wyłączone materiały dot. Piotra Wydmańskiego ze sprawy Ds. 23/85 i wpisane pod nowy nr Ds. 27/85. IPN Sz 6/5 t.3
Akta tymczasowo aresztowanego „Od początku 1984 r. do sierpnia 1985 r. w Gorzowie Wlkp. brał udział w kolportowaniu wydawnictw, które w swej treści wzywały do niepokoju publicznego”. IPN Po 142/1478
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Kolportaż i druk nielegalnych ulotek pt. >Feniks< – wydanie specjalne wrzesień, październik 1985 r. Próba odbudowy grupy zajmującej się wydawaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw b. >S<[olidarności]”. Materiały o sygn. 897/II zniszczono 15.01.1990 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Reaktywowanie 18.10.1986 r. Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ >S<[olidarność] regionu Gorzów Wlkp.” SOR „Faryzeusze” 23.02.1987 przekazana do Wydz. III WUSW Gorzów Wlkp. Materiały o sygn. 1125/II zniszczono 23.01.1990 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Utworzenie w styczniu 1987 r. Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ >S<[olidarność] ZWCH >Stilon< w Gorzowie Wlkp.". Działacz podziemnych struktur „Solidarności”. Materiały o sygn. 1102/II zniszczono 15.01.1990 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzienia [SOS] Działacz podziemnych struktur „Solidarności". Sprawa SOR kryp. „Toporni” przekwalifikowana na SOS i przerejestrowana do nowego numeru rejestracyjnego 9410. (Zakończono dnia 24.07.1989 r. na polecenie Dyrektora Departamentu V MSW w Warszawie). Materiały o sygn. 1102/II zniszczono 15.01.1990 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.