Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Bereda
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 30-11-1961
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy dotyczącej duszpasterstwa akademickiego w Lublinie, prowadzonego przez dominikanina Ludwika Wiśniewskiego. Zaliczony do grona aktywnych działaczy podejrzewanych o kolportaż „różnego rodzaju literatury o wrogiej treści”. Materiały o sygn. 10612/II zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Zatrzymany 16.12.1981 r. w Lublinie o godzinie 22.00 za kolportowanie ulotek. Osadzony w areszcie na 48 godzin. Za naruszenie dekretu o stanie wojennym skazany 3.02.1982 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 5000 zł grzywny. IPN Lu 98/234 (SgW 10/82)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem, ponieważ 29.04.1985 r. „rozpowszechniał poprzez wrzucanie do skrzynek na listy w bloku mieszkalnym ulotki sygnowane przez NSZZ »S[olidarność]«, zawierające treści nawołujące do bojkotu obchodów Święta 1-go Maja oraz wywoływania niepokoju w dn. 3.05.” Skazany 14.09.1985 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie na rok więzienia wolności i zapłacenie 3600 zł kosztów sądowych. IPN Lu 0220/322 (14947/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Włączony do SOR krypt. „Suwerenni” prowadzonej od 7.04.1987 dot. reaktywowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów na lubelskich wyższych uczelniach. Organizator wielu imprez m.in. happeningów, wieców, manifestacji, przewoził literaturę bezdebitową z Warszawy, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS. W ramach sprawy „w związku z zajściami na Placu Katedralnym” w Lublinie, przeprowadzono z nim 30.04. i 3.05.1988 rozmowy ostrzegawcze, 9.05.1988 jego mieszkanie poddano rewizji i zatrzymano go na 48 godzin. Sprawę zakończono 22.09.1989 w związku z rejestracją NZS. Informacje pochodzą z akt o sygn. IPN BU 2325/23, k. 1, 55 i zapisów kartotecznych. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta postępowania o wykroczenie Zatrzymany 24.09.1988 r. w Lublinie podczas zebrania prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów i oskarżony o udział w nielegalnym zebraniu politycznym. Zrezygnowano z kierowania sprawy do kolegium ds. wykroczeń, zamiast tego informując o zdarzeniu rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS 28.11.1988 r. przeprowadził rozmowę z Andrzejem Beredą o „konieczności przestrzegania obowiązującego prawa”. IPN BU 01326/907 (RSOW 234/88), IPN BU 01545/16 (3421/III)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Lublinie, zarejestrowane 29.03.1982 r. pod numerem 27679. Ponowione 8.07.1985 r. (nr rejestracyjny 33098). Anulowane 1.08.1987 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
.