Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Marian
Nazwisko: Kuchler
Miejsce urodzenia: Kolumna
Data urodzenia: 16-04-1936
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna w związku z organizowaniem "zbiórek pieniężnych na pomoc internowanym". Zaniechano dalszego prowadzenia KE z powodu "odstąpienia od wrogiej działalności". Mat. o sygn. 06096/II zniszcz.- wpis na podst. zapisów kartot.-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw. Materiały zniszcz. 25.10.1989 - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta dochodzeniowo-śledcze Występuje w sprawie dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw IPN Ld pf 15/294 (1369/III)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne w których występuje Zenon Kuchler. IPN Ld pf 88/2 t. 1, 3 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Zenona Kuchlera. IPN Ld 0040/2778 t. 2 (45126/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Zenona Kuchlera. IPN Ld 0040/2776 (43807/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata w okresie 11.01.1985-13.07.1987 wniesione przez Wydz. III WUSW Łódź anulowano 15.04.1987. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata w okresie 12.05.1987-12.05.1989 wniesione przez RUSW Pabianice anulowano 10.07.1989. Zastrzeżenia wniesione w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną. IPN Ld 0177/21772 (EALD 369664).
.