Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Lis
Miejsce urodzenia: Świetlikowa Wola
Data urodzenia: 17-07-1942
Imię ojca: Izydor
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania W aktach znajduje się decyzja o uchyleniu internowania z dnia 26.07.1982. IPN Wr 040/957 (IV-3751/825)
Akta internowanego Akta dot. internowanego za naruszanie obowiązującego porządku prawnego. Do OO w Nysie doprowadzony 14.05.1982. IPN Wr 030/1051 (376/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Brak możliwości ustalenia powodu założenia KE "Chytry". 20.09.1984 przerejestrowano do SOR "Fama" założonej 25.02.1982 na fakt "wrogiej działalności nielegalnych struktur". Mat. o sygn. II-103384 brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta dot. ustalenia danych personalnych osób prowadzących działalność konspiracyjną poprzez zbieranie składek oraz kolportaż nielegalnej prasy, których inicjały zostały wymienione w artykule z dnia 27.09.1983 w "Gazecie Robotniczej" we Wrocławiu pt. "Konspiratorzy z FADROMY". Dochodzenie umorzono. IPN Wr 33/543 (2 Ds 70/80)
Akta prokuratorskie W aktach znajdują się: 1/ Wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław z dnia 06.04.1987 r. do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście o zatwierdzenie przeszukania mieszkania Z. Lisa. 2/ Wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław z dnia 06.04.1987 r. do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna o ukaranie w/w w związku z przenoszeniem w torbie nielegalnych wydawnictw. [Ukarany w trybie przyśpieszonym przez Kolegium karą grzywny] IPN Wr 033/792 (2 Ko 1987 r. od 1-70)
Akta operacyjne W aktach znajdują się: 1/ Meldunek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław z dnia 06.04.1987 o wdrożeniu postępowania za wykroczenie (przenoszenie w torbie nielegalnych wydawnictw). 2/ Wykaz dowodów rzeczowych. IPN Wr 039/11585 (III-24927), t.2
.