Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan Janusz
Nazwisko: Dębowski
Miejsce urodzenia: Orłów
Data urodzenia: 15-07-1924
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1951 r. Działacz ZWM/ZMP - brak bliższych danych. Wiceprzewodniczący WRN - brak bliższych danych. Z dniem 31.10.1981 r. zakończył pracę w aparacie partyjnym przechodząc na emeryturę.
Bibliografia: APŁ, zespół KW PZPR, sygn. 1063/2819, protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej z 24.03.1973, sygn. 1063/21, z 12.03.1975, sygn. 1063/24; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW, sygn. 1063/242, sygn. 1063/252; "Głos Robotniczy" nr 5, z dn. 07.01.1980, s. 1-2, nr 3 z dn. 05.01.1981, s. 1-2; APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, teczka osobowa Jana Dębowskiego, sygn. 562/34, listy płac za okres 06.1975-12.1977, sygn. 562/1-6(teczka 1-6); Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986 pod redakcją Zbigniewa Tobjańskiego. Wydawca: Komitet Wojewódzki PZPR w Sieradzu. Sieradz 1986, s. 11, 17, 20, 25, 29, 32, 38-39 [Dalej: Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986].
protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej z 24.03.1973, sygn. 1063/21, z 12.03.1975, sygn. 1063/24; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW, sygn. 1063/242, sygn. 1063/252, "Głos Robotniczy" nr 3 z dn. 05.01.1981, s. 1-2, APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, teczka osobowa Jana Dębowskiego, sygn. 562/34, listy płac za okres 06.1975-12.1977, sygn. 562/1-6(teczki 1-6); Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986 pod redakcją Zbigniewa Tobjańskiego. Wydawca: Komitet Wojewódzki PZPR w Sieradzu. Sieradz 1986, s. 11, 15, 17, 20, 25, 29, 32, 38-39 [Dalej: Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986].Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor KP Kutno PZPR 16-09-1961 1964 APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, sygn. 562/34
Sekretarz Propagandy KP Kutno PZPR 01-02-1964 1965 APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, sygn. 562/34.
Sekretarz Organizacyjny KP Kutno PZPR 01-04-1965 1971 APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, sygn. 562/34.
I Sekretarz KP Kutno PZPR 17-10-1971 1972 APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, sygn. 562/34
Sekretarz Propagandy KW Łódź PZPR 14-07-1972 APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, sygn. 562/34; APŁ, zespół KW PZPR, protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej z 24.03.1973-sygn. 1063/21; z 12.03.1975-sygn. 1063/24; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW-sygn. 1063/242, sygn. 1063/252.
Członek Egzekutywa KW Łódź PZPR 24-03-1973 31-05-1975 APŁ, zespół KW PZPR, protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej z 24.03.1973-sygn. 1063/21; z 12.03.1975-sygn. 1063/24; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW-sygn. 1063/242, sygn. 1063/252
Sekretarz KW Sieradz PZPR 05-06-1975 06-1981 Władze woj. organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986; "Głos Robotniczy" nr 5, z dn. 07.01.1980, s. 1-2, nr 3 z dn. 05.01.1981, s. 1-2; APŁ, O/Sieradz, zespół KW PZPR, akta osobowe, sygn. 562/34; listy płac za okres 06.1975-12.1977-sygn. 562/1-6
Członek Komitet Wojewódzki Sieradz PZPR 05-06-1975 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 11, 17, 25
Członek Egzekutywa KW Sieradz PZPR 05-06-1975 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 11, 20, 29, 38
Przewodniczący Komisja Wewnątrzpartyjna KW Sieradz PZPR 14-11-1975 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 11
Przewodniczący Komisja Organizacyjna KW Sieradz PZPR 25-02-1978 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 32
.