Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Anna
Nazwisko: Mroczkowska
Nazwisko rodowe: Gawron
Miejsce urodzenia: Baranowicze
Data urodzenia: 17-09-1930
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 15.10.1953. Członek ZMP - brak bliższych danych. Delegat na VI Zjazd PZPR z woj. łódzkiego - wybrana w 1971 r. Delegat na VII Zjazd PZPR z woj. miejskiego łódzkiego - wybrana w 1975 r.
Przebieg kariery partyjnej: ad. 1 - wybrana ponownie Zastępcą członka KŁ PZPR na XIV Łódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej (dalej: Łódzkiej KS-W) w dniu 14.02.1969; ad. 2 - wybrana ponownie w skład członków KW PZPR w Łodzi na XIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej (dalej: WKS-W) w dniu 23.03.1973 r. - [Źródło: PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich i województwa łódzkiego. Delegaci na Zjazdy i kongresy krajowe. Członkowie centralnych władz partyjnych - z Łodzi i województwa łódzkiego 1945-1975. Oprac. G. Adamczewska, J. Dobrowolski, E. Chobot, A. Wojnarowska-Szczęsna Łódź 1985 (dalej: PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich...1945-1975), s. 90-93, 162-163]; ad. 5 - wybrana ponownie w skład Egzekutywy KŁ PZPR na XIX łódzkiej przedzjazdowej konferencji wyborczej PZPR w dniu 05.11.1975 oraz na XX Łódzkiej KS-W w dniu 24.02.1978 - [Źródło: APŁ, zespoł KŁ PZPR, sygn. 1235/21; 1235/23].
Bibliografia: APŁ, zespół KW PZPR, sygn. 1063/20; sygn. 1063/22, k. 252-253; wykazy aktywu partyjnego - kandydaci na członków KW PZPR 1967-1975, sygn. 1063/2819, k. 146, 235; sygn. 2821-2822; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR w 1974 r., sygn. 1063/242; zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/20; sygn. 1235/21; sygn. 1235/23; sygn. 1235/28;
"Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 13/1975, s. 57; Nr 33/1978 s. 100-102; Nr 34/1978, s. 74-75;
PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich...1945-1975, s. 87-93, 102-104, 121-122, 158-159, 162-163, 188-190.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka Komitet Łódzki Łódź PZPR 21-02-1967 1971 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich...1945-1975, s. 87-90, 93
Członek Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 24-03-1971 03-1975 APŁ, zespół KW PZPR, wykazy aktywu partyjnego - kandydaci na członków KW PZPR 1967-1975, sygn. 1063/2819, k. 146, 235; PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich...1945-1975, s. 158-159, 162-163
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 24-03-1973 APŁ, zespół KW PZPR, sygn. 1063/22, k.252-253, protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR w 1974 r., sygn. 1063/242
Członek Komitet Łódzki Łódź PZPR 10-03-1975 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 13/1975, s. 58-59; PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich...1945-1975, s. 102-104
Członek Egzekutywa Komitet Łódzki Łódź PZPR 10-03-1975 APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/20, sygn. 1235/21, sygn. 1235/23, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 13/1975, s. 57, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 33/1978 s. 99
Członek Komisja Organizacyjna Komitet Łódzki Łódź PZPR 1976 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 19/1976, s. 86-95
Członek Komisja Przemysłu i Handlu Komitet Łódzki Łódź PZPR 1978 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 34/1978, s. 75
.