Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Maciej
Nazwisko: Iłowiecki
Nazwisko rodowe: Korab-Kowalski
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Data urodzenia: 28-02-1935
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Iłowiecki występuje w aktach Segregatora Materiałów Wstępnych o krypt. "Alwe" zarejestrowanych w roku 1974 pod nr. 30/X/1974 w Wydziale X Departamentu I MSW. Sprawa dotyczyła innej osoby podejrzanej o współpracę ze służbą kontrwywiadowczą USA. Teczka zawiera m.in. protokoły przesłuchań świadków oraz akt oskarżenia. Akta zarchiwizowano pod sygn. J-12579. IPN BU 02269/1 t. 2 (J-12579).
W dniu 13.10.1982 Tadeusz Iłowiecki został zarejestrowany pod numerem 66989 przez Wydz. XIV Departamentu II MSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne (ZO). Brak możliwości ustalenia powodu rejestracji. W dniu 25.09.1985 prowadzenie sprawy przejął Wydz. II Dep. II MSW. Zabezpieczenie zakończono w 1989 roku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Tadeusz Iłowiecki był odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktów z osobami obserwowanymi przez SB: w dniu 29.08.1977 z osobą określoną jako "Antek" z obiektu krypt. „Adria” (Wydz. I Dep. II odnotował, że był tego dnia w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie), w dniach 17.07.1986, 3 i 5.05.1988 z figurantem krypt. „Ararat 86” (dyplomata amerykański), w dniu 30.03.1988 z osobą oznaczoną krypt. „Walec”. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.